• The Exclusive

  มาเป็น ครอบครัว เดียวกันกับเรา

ตำแหน่งงาน

 1. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

  2 ตำแหน่ง
 2. ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   ไซต์งานก่อสร้างของบริษัท

  • อัตรา :

   2 ตำแหน่ง

  • เงินเดือน :

  • รายละเอียดงาน :

   1. บริหารงานโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรให้เป็นไปตามนโยบาย ตารางเวลา คุณภาพ และต้นทุนที่กำหนดไว้
   2. แก้ไขปัญหาต้างๆหน้างาน
   3. ตรวจสอบและประสานงานการทำงานของผู้รับเหมา
   4. รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงานก่อสร้างประจำเดือน

  • คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

   1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
   2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
   3. ประสบการณ์ทำงานในหมู่บ้านจัดสรร 7 ปีขึ้นไป
   4. มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบ
   5. เขียนแบบ ออกแบบโครงสร้าง และประมาณราคาได้

  • สวัสดิการ

   1. การขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
   2. ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
   3. กองทุนประกันสังคม
   4. ลาหยุดพักผ่อนประจำปี
   5. ชุดยูนิฟอร์มประจำตำแหน่งงาน

  • ติดต่อ

   คุณเกรียงไกร
   บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
   231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
   กรุงเทพมหานคร 10110
   โทร : 02-392-1066-8

  ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   ไซต์งานก่อสร้างของบริษัท

  • ชื่อ-นามสกุล *

  • เพศ *

  • วัน/เดือน/ปี เกิด *

  • อายุ ( ปี )*

  • อีเมล์ *

  • หมายเลขบัตรประชาชน *

  • เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ *

  • ที่อยู่ปัจจุบัน *

  • สามารถเริ่มงานได้วันที่ *

  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร

  • อัพโหลด Resume *

   (รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB)

  • ยืนยันรหัส *

 3. วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

  3 ตำแหน่ง
 4. ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   ไซต์ก่อสร้างของบริษัท

  • อัตรา :

   3 ตำแหน่ง

  • เงินเดือน :

  • รายละเอียดงาน :

   วางแผนและเตรียมงานสำหรับการก่อสร้าง ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านปริมาณเวลาและคุณภาพ จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้จัดการโครงการต่อไปในอนาคต

  • คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

   1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
   2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
   3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
   4. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
   5. สามารถพัฒนาให้เป็นผู้จัดการโครงการได้ในอนาคต
   6. สามารถเขียนแบบ, ออกแบบโครงสร้าง และประมาณราคาได้
   7. มีทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นทีมได้
   8. สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
   9. ไม่มีพันธะทางทหาร

  • สวัสดิการ

   1. การขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
   2. ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
   3. กองทุนประกันสังคม
   4. ลาหยุดพักผ่อนประจำปี
   5. ชุดยูนิฟอร์มประจำตำแหน่งงาน

  • ติดต่อ

   คุณเกรียงไกร
   บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
   231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
   กรุงเทพมหานคร 10110
   โทร : 02-392-1066-8

  ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   ไซต์ก่อสร้างของบริษัท

  • ชื่อ-นามสกุล *

  • เพศ *

  • วัน/เดือน/ปี เกิด *

  • อายุ ( ปี )*

  • อีเมล์ *

  • หมายเลขบัตรประชาชน *

  • เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ *

  • ที่อยู่ปัจจุบัน *

  • สามารถเริ่มงานได้วันที่ *

  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร

  • อัพโหลด Resume *

   (รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB)

  • ยืนยันรหัส *

 5. วิศวกรสนาม (Site Engineer)

  6 ตำแหน่ง
 6. ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   วิศวกรสนาม (Site Engineer)

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   ไซต์งานก่อสร้าง

  • อัตรา :

   6 ตำแหน่ง

  • เงินเดือน :

   ขึ้นกับประสบการณ์

  • รายละเอียดงาน :

   1. ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเแบบและตารางเวลาที่กำหนดไว้
   2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
   3. ตรวจสอบการทำงานในขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้อง
   4. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

  • คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

   1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
   2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
   3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
   4. สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้
   5. มีทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นทีมได้
   6. สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
   7. ไม่มีพันธะทางทหาร
   8. ประสบการณ์ 0-5 ปี

  • สวัสดิการ

   1. การขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
   2. ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
   3. กองทุนประกันสังคม
   4. ลาหยุดพักผ่อนประจำปี
   5. ชุดยูนิฟอร์มประจำตำแหน่งงาน

  • ติดต่อ

   คุณเกรียงไกร
   บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
   231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
   กรุงเทพมหานคร 10110
   โทร : 02-392-1066-8

  ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   วิศวกรสนาม (Site Engineer)

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   ไซต์งานก่อสร้าง

  • ชื่อ-นามสกุล *

  • เพศ *

  • วัน/เดือน/ปี เกิด *

  • อายุ ( ปี )*

  • อีเมล์ *

  • หมายเลขบัตรประชาชน *

  • เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ *

  • ที่อยู่ปัจจุบัน *

  • สามารถเริ่มงานได้วันที่ *

  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร

  • อัพโหลด Resume *

   (รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB)

  • ยืนยันรหัส *

 7. ธุรการโครงการ

  3 ตำแหน่ง
 8. ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   ธุรการโครงการ

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   สำนักงานโครงการ

  • อัตรา :

   3 ตำแหน่ง

  • เงินเดือน :

  • รายละเอียดงาน :

   1. ดูแลงานธุรการและเอกสารของ Site งานก่อสร้าง
   2. จัดทำบันทึกรายงานการประชุม
   3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในหน่วยงานและสำนักงานใหญ่
   4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   5. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (08.00 น.-17.00 น.)

  • คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

   1. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
   2. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
   3. สามารถใช้โปรแกรม Ms Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
   4. มีบุคลิกคล่องแคล่ว กระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี
   5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านธุรการก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สวัสดิการ

   1. การขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
   2. ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
   3. กองทุนประกันสังคม
   4. ลาหยุดพักผ่อนประจำปี
   5. ชุดยูนิฟอร์มประจำตำแหน่งงาน

  • ติดต่อ

   คุณเกรียงไกร
   บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
   231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา
   กรุงเทพมหานคร  10110
   โทร : 02-392-1066-8

  ตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่ง :

   ธุรการโครงการ

  • สถานที่ปฏิบัติงาน :

   สำนักงานโครงการ

  • ชื่อ-นามสกุล *

  • เพศ *

  • วัน/เดือน/ปี เกิด *

  • อายุ ( ปี )*

  • อีเมล์ *

  • หมายเลขบัตรประชาชน *

  • เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ *

  • ที่อยู่ปัจจุบัน *

  • สามารถเริ่มงานได้วันที่ *

  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร

  • อัพโหลด Resume *

   (รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB)

  • ยืนยันรหัส *

บรรยากาศการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ด้วยความเชื่อว่าบรรยากาศการทำงานที่ดีจะช่วยส่งเสริมการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งสร้างให้พนักงานในองค์กรทุกคนรักในงานที่ทำ และเห็นความสำคัญในหน้าที่ของตัวเอง นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนการทำงานเป็นทีม บรรยากาศของการทำงานจึงมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและประสบผลสำเร็จ

 

วัฒนธรรมองค์กร

1. ไม่เกี่ยงงาน เต็มใจทำงานให้ฝ่ายอื่นๆและเพื่อนร่วมงานในฝ่ายเดียวกัน
2. ปลูกฝังให้คิดปฏิบัติงาน โดยถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งเสมอ
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีวินัย
4. มีสำนึกรับผิดชอบสูง
5. มีบรรยากาศเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
6. พัฒนาการบริหารคน มีรางวัลกับผู้มีผลงาน ทำโทษผู้ทำไม่ดี
7. มีความมุ่งมั่น ความพยายาม อดทนในการแก้ปัญหา และมองการแก้ปัญหาในทางบวก

 

สวัสดิการพิเศษ

มีรูปแบบการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน 

 • การขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
 • ค่าน้ำมันและค่าเสื่อมราคารถ (กรณีใช้รถในงานบริษัท)
 • กองทุนประกันสังคม
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำตำแหน่งงาน
 • พัฒนาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 

พูดคุยกับพนักงานของเรา